14 - Förläggningsmateriel, förskruvningar, brandtätning