Onninen visar återigen på starka ledningssystem

Under vecka 37 hade Onninen en samlad uppföljande extern revision enligt ISO14001 miljö samt ISO9001 kvalitet.

Våra externa revisorer som har genomfört revisionen imponerades av Onninen starka arbete mot förbättring och den struktur som ändå står orubbad trots stora förändringar.

Hållbarhet och ständig förbättring i fokus – ger långsiktig lönsamhet

Cert ISO14001 OAB_20180702.pdf
Cert ISO9001 OAB_20180702.pdf

Cert ISO9001 9001