Onninens tjänster

Onninen erbjuder skräddarsydda tjänster inom en rad områden så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Vi erbjuder allt från transport- och lagerlösningar till hantering av materiel.

Transporter
Onninen anpassar alltid sina leveranser för att möta ditt behov, men ibland är behovet av transporttjänster något som går utöver det vanliga. Vi har tjänster för att möta även detta behov. Det kan handla om allt från att transporten ska gå med kranbil utöver ordinarie leveransschema till att du vill ha dina varor vid en bestämd tidpunkt.

Hämtning på terminal
I samarbete med våra transportörer kan våra kunder hämta gods på olika terminaler runt om i landet. Hämtning på terminal är en tjänst som uppskattas av många av våra kunder som ser fördelar genom såväl tidsbesparingar som ökad tillgänglighet. Kontakta din säljare på Onninen om du önskar mer information om tjänsten.

Märkning, montering och packning
Onninen konfigurerar material enligt ditt önskemål så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Det handlar bland annat om att märka upp material, emballera, förmontera eller att satspacka enligt ditt önskemål. Några av de tjänster vi erbjuder är montering av apparat i kabelskåp, funktionsprovning av belysning och märkning av kabel.

Kapning
Onninen kapar olika typer av rör, kabel eller linor helt enligt ditt önskemål.

Returmaterial
När projektet är slut tar vi hand om överblivet material, sorterar och tar hand om eventuellt avfall. Det kan handla om allt från destruktion av kabeltrummor till städning av en arbetsplats.

Förrådslösningar och lagertjänster
Materiel för planerade arbeten levereras oftast direkt till arbetsplatsen, men för att klara de oplanerade behoven behövs ofta någon form av kundlager eller störningsförråd. Därför har vi tagit fram olika former av förrådslösningar anpassade efter våra kunders olika behov, såsom kundlager, störningsförråd och kundförråd.
Förrådslösningen kan vara fast i ett inrett lagerutrymme eller mobilt i en container. Varje förråd utrustas med en handdator med inbyggd streckkodsläsare, och med hjälp av denna registreras allt som tas ur förrådet.

Jourservice för elnät och telekom
Onninen erbjuder 24 timmars beredskap året runt, jourservice vid brådskande materielbehov utanför ordinarie arbetstid. Jourservicen gäller för hela Sverige och går till en larmcentral. Larmcentralen svarar "Onninen jourservice". Telefonnummer jourservice för Elnät och Telekom: 08-656 60 20.